Skip to main content

This job has expired

You will need to login before you can apply for a job.

Investigational Officer - Farm Business Survey

Employer
Aberystwyth University
Location
Wales
Salary
Competitive
Closing date
22 Jun 2023

View more

Investigational Officer FBS (Farm Business Survey)
Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences

The role

You will be a highly professional, determined individual joining a strong, committed team. Your main duties will involve the collection of physical and financial data from farmers participating in the Farm Business Survey (FBS) in Wales and the analysis of farm accounts. Participation in additional studies, analysis and the associated teaching and research activities of the Department may also be required including assisting with and responding to enquiries from internal and external sources (for example colleagues within IBERS and the University, banks, consultants & farmers), as requested by the FBS Director, and performing any other duties appropriate to the grade and role of the post holder.

Reporting directly to the FBS Director you will work within a highly motivated team and be able to demonstrate a thorough understanding of computing, office administration and farm accounts and a sound knowledge and familiarity with spreadsheets. Social science research experience and fluency in Welsh would be further advantages.

To make an informal enquiry, please contact Tony O’Regan
(FBS Director) at tor@aber.ac.uk

Apply Link (English)

Appointments are normally made within 4 - 8 weeks of the closing date.

Y rôl 

Byddwch yn unigolyn hynod broffesiynol a phenderfynol a fydd yn ymuno â thîm cryf ac ymroddedig. Bydd eich prif ddyletswyddau yn cynnwys casglu data ffisegol ac ariannol gan ffermwyr sy'n cymryd rhan yn yr Arolwg Busnes Fferm (ABFf) yng Nghymru, a dadansoddi cyfrifon fferm. Efallai y bydd gofyn i chi hefyd gymryd rhan mewn astudiaethau a gwaith dadansoddi ychwanegol a’r gweithgareddau addysgu ac ymchwil cysylltiedig yn yr Adran, gan gynnwys cynorthwyo gydag ymholiadau o ffynonellau mewnol ac allanol ac ymateb iddynt (er enghraifft cydweithwyr yn IBERS a'r Brifysgol, banciau, ymgynghorwyr a ffermwyr), ar gais Cyfarwyddwr yr ABFf, a chyflawni unrhyw ddyletswyddau eraill sy'n gymesur â gradd y swydd.

Gan adrodd yn uniongyrchol i Gyfarwyddwr yr ABFf byddwch yn gweithio o fewn tîm uchel ei gymhelliant ac yn gallu dangos bod gennych ddealltwriaeth drylwyr o gyfrifiadura, gweinyddiaeth swyddfa a chyfrifon fferm ynghyd â gwybodaeth gadarn a phrofiad o ddefnyddio taenlenni. Byddai profiad o ymgymryd ag ymchwil yn y gwyddorau cymdeithasol a rhuglder yn y Gymraeg yn fanteision pellach.

Gellir gwneud ymholiadau anffurfiol drwy gysylltu â Tony O’Regan (Cyfarwyddwr yr ABFf) ar tor@aber.ac.uk.

Apply Link (Welsh)

Fel arfer fe benodir i swyddi o fewn 4 - 8 wythnos wedi’r dyddiad cau.

Get job alerts

Create a job alert and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert